Hem

 

THE BOER PROJECT

- VÅR DOKUMENTÄRFILM

EN DOKUMENTÄRFILM MED ER HJÄLP

Boerna står vid vägs ände. Vi kommer att åka ner till Sydafrika för att undersöka och ge svar på hur boerna bemöter den hotbild de nu ställs inför. Hur bemöter boerna den påtvingade fattigdomen som kommer genom ANC:s arbetsmarknadsreformer som diskriminerar den vita minoritetsbefolkningen. Samt, hur svarar boerbefolkningen på de återkommande farmarattackerna när statens skyddsapparat bevisligen inte räcker till?

 

Resultatet kommer att presenteras som en dokumentärfilm som kommer att släppas på såväl svenska som engelska, för att uppmärksamma boernas situation.

 

Hela projektet mynnar ut i en enda gemensam frågeställning:

Överlevnad – Hur?

Vi kan inte genomföra det här själva – vi behöver din hjälp! För att täcka våra mest grundläggande kostnader, något som är nödvändigt för att kunna förverkliga det här projektet.

Tack på förhand!

 

Jonas Nilsson

 

BAKGRUND

Det politiska klimatet har skiftat drastiskt i Sydafrika sedan ANC tog över landets politiska ledning efter apartheid-systemet fall 1994.

 

Sydafrika har gått från att vara ett i-land i europeisk standard med tillhörande stabilitet och trygghet, till att nu råda en stor politisk osäkerhet. Det innebär att befolkningen lever under en ständig oro för framtiden, något som försvårar för den egna investeringen för just framtiden.

 

ANCs marknadsekonomiska reformer, likt BEE (Black Economic Empowerment) stänger ute den vita minoritetsbefolkningen från arbetsmarknaden – med ödesdigra konsekvenser, inte bara för landets totala välmående, utan i synnerhet för boerna och de andra europeiska ättlingar som nu tvingas in i fattigdom på grund av det politiskt tvingande utestängandet. Det hela motiverats genom termer av att främja de tidigare så kallade missgynnade, något som i praktiken innebär en omvänd apartheid.

 

Det drabbar företagen som måste anställa efter ras utan hänsyn till merit, och arbetaren som inte får jobb trots sina kvalifikationer bara för att han är vit. Reformen påverkar även ner till individnivån och inverkar deras beslut över huruvida det är möjligt att bilda familj eller inte. Det här är en av de största utmaningarna – att skapa en miljö som är tillräckligt stabil och förutsägbar så att befolkningen ges en möjlighet till att kunna, samt våga, skaffa barn.

 

Men, det är inte bara den direkt politisk skapade osäkerheten som den sydafrikanska minoritetsbefolkningen står inför.

 

Parallellt med det ödesdigra politiska klimatet, råder även en ökad oro för ett framtida folkmord – likt det vi såg i Zimbabwe mot de vita farmarna. Ett folkmord som realiserades genom landets jordbruksreformer. Starka röster hörs inom det sydafrikanska etablissemanget till att nu genomföra egna jordbruksreformer, motiverat genom en diskurs som ämnar till att ”de svarta ska ta tillbaka det som är rättmätigt deras”. Den här diskursen eldar på de redan befintliga farmarattackerna, som är så numerära i antalet och bestialiska i sitt utförande att organisationen Genocide Watch redan nu varnar för ett framtida folkmord, och har placerat situationen för boerna som akut.

 

I det här avseendet är situationen för boerna bortom den ”osäkra” och ”oförutsägbara” framtiden. De känner sig säkra i sin analys av sitt tillstånd, och vet därmed också vad som väntar dem. Som ett resultat av det kan vi se icke-statliga aktörer formas för att fylla det tomrum som borde garanterats genom det statliga systemet. Där det sociala skyddsnätet t.ex. tillhandahålls av hjälporganisationer och säkerheten genom grannsamverkan.

OM INITIATIVTAGAREN

Jonas Nilsson är statsvetare utexaminerad från Försvarshögskolan med fokus på säkerhet och krishantering. Han är för närvarande Magisterstudent inom Politik och Krig på samma lärosäte.

 

Jonas Nilsson är författare till Anarko-Fascism Naturen Återfödd, och har en gedigen erfarenhet från Sydafrika och det oppositionella arbetet som boerna står inför.

 

Jonas har bott långa perioder i Sydafrika och tagit del av såväl det social livet genom bland annat delaktighet i olika grannsamverkansarbeten, men även inom arbetsmarknaden genom sitt tidigare företag som hade nära förbindelser med Sydafrika.

Copyright @ All Rights Reserved