Hem

 

THE BOER PROJECT

- VÅR DOKUMENTÄRFILM

EN DOKUMENTÄRFILM MED ER HJÄLP

Vår dokumentärfilm om boernas situation i Sydafrika är färdig och kan ses här ovan. Men vårt arbete slutar inte där. Boerprojektet går nu in i sin andra fas där vi kommer att göra några djupdykningar för att ytterligare undersöka vår relation till boerna och Sydafrika. 

 

Det kommer att ske dels genom intervjuer med några av nyckelaktörerna inom det svenska stödet till ANC. Men vi kommer också i närtid att åka ner till Sydafrika för att göra en kortare dokumentärfilm om den svenska insatsen under Boerkriget. Vi bidrog med en skandinavisk frikår som kämpade tillsammans med den välkände generalen De la Rey.

 

Det här är en nödvändig skildring för att väcka minnet till liv att vi svenskar en gång i tiden också respekterade och kämpade för boernas rätt till självbestämmande. Samtidigt som vi också på ett tydligt sätt placerar in boerna i en historisk kontext till landet.

 

Vid sidan av den historiska skildringen kommer vi också att gå in mer på den nutidsproblematik som råder i landet genom att komplettera dokumentären med fristående intervjuer på plats.

 

All hjälp mottages tacksamt.

 

Vi arbetar med små resurser och behöver ekonomisk hjälp för den fortsatta produktionen. Hjälp oss gärna med ett återkommande månadsbidrag via donorboxen till höger eller genom en engångssumma.

 

Tack på förhand!

 

Jonas Nilsson

SWISH DONATION

 

0765804607

 

 

Stöd Barnhemmet i dokumentären  

 

In His Honour Outreach Foundation

Absa Savings Acc

Branch code 632005

Account no. 9244722025

Swift Code:  ABSAZAJJ

Bank address:  43 Murray street, Brits, 0250

North West Province

South Africa

 

BAKGRUND

Det politiska klimatet har skiftat drastiskt i Sydafrika sedan ANC tog över landets politiska ledning efter apartheid-systemet fall 1994.

 

Sydafrika har gått från att vara ett i-land i europeisk standard med tillhörande stabilitet och trygghet, till att nu råda en stor politisk osäkerhet. Det innebär att befolkningen lever under en ständig oro för framtiden, något som försvårar för den egna investeringen för just framtiden.

 

ANCs marknadsekonomiska reformer, likt BEE (Black Economic Empowerment) stänger ute den vita minoritetsbefolkningen från arbetsmarknaden – med ödesdigra konsekvenser, inte bara för landets totala välmående, utan i synnerhet för boerna och de andra europeiska ättlingar som nu tvingas in i fattigdom på grund av det politiskt tvingande utestängandet. Det hela motiverats genom termer av att främja de tidigare så kallade missgynnade, något som i praktiken innebär en omvänd apartheid.

 

Det drabbar företagen som måste anställa efter ras utan hänsyn till merit, och arbetaren som inte får jobb trots sina kvalifikationer bara för att han är vit. Reformen påverkar även ner till individnivån och inverkar deras beslut över huruvida det är möjligt att bilda familj eller inte. Det här är en av de största utmaningarna – att skapa en miljö som är tillräckligt stabil och förutsägbar så att befolkningen ges en möjlighet till att kunna, samt våga, skaffa barn.

 

Men, det är inte bara den direkt politisk skapade osäkerheten som den sydafrikanska minoritetsbefolkningen står inför.

 

Parallellt med det ödesdigra politiska klimatet, råder även en ökad oro för ett framtida folkmord – likt det vi såg i Zimbabwe mot de vita farmarna. Ett folkmord som realiserades genom landets jordbruksreformer. Starka röster hörs inom det sydafrikanska etablissemanget till att nu genomföra egna jordbruksreformer, motiverat genom en diskurs som ämnar till att ”de svarta ska ta tillbaka det som är rättmätigt deras”. Den här diskursen eldar på de redan befintliga farmarattackerna, som är så numerära i antalet och bestialiska i sitt utförande att organisationen Genocide Watch redan nu varnar för ett framtida folkmord, och har placerat situationen för boerna som akut.

 

I det här avseendet är situationen för boerna bortom den ”osäkra” och ”oförutsägbara” framtiden. De känner sig säkra i sin analys av sitt tillstånd, och vet därmed också vad som väntar dem. Som ett resultat av det kan vi se icke-statliga aktörer formas för att fylla det tomrum som borde garanterats genom det statliga systemet. Där det sociala skyddsnätet t.ex. tillhandahålls av hjälporganisationer och säkerheten genom grannsamverkan.

OM INITIATIVTAGAREN

Jonas Nilsson är statsvetare utexaminerad från Försvarshögskolan med fokus på säkerhet och krishantering. Han är för närvarande Magisterstudent inom Politik och Krig på samma lärosäte.

 

Jonas Nilsson är författare till Anarko-Fascism Naturen Återfödd, och har en gedigen erfarenhet från Sydafrika och det oppositionella arbetet som boerna står inför.

 

Jonas har bott långa perioder i Sydafrika och tagit del av såväl det social livet genom bland annat delaktighet i olika grannsamverkansarbeten, men även inom arbetsmarknaden genom sitt tidigare företag som hade nära förbindelser med Sydafrika.

Copyright @ All Rights Reserved